Styrelsen

Ordförande: Stefan Gyllberg, mail: lidingosim@gmail.com

Kassör: Sofie Gustavsson

Sekreterare: Kaj Gorosch

Ungdomsledamot: Vakant

Ordinarie ledamöter:
Magnus Fältman

Peter Yao

Annika Viberg

Eric Sjöström

Suppleant: -

Funktionärer/övriga förtroendevalda:

Revisorer: Olof Pettersson-Herold, Ulrika Torell

Valberedning: Magnus Fältman (ordförande), (Vakans, Vakans)