Kvaltider

SM 2023-2024

JSM 2023-2024

SUM-SIM 2023-2024

GP 2023-2024

Kvalperioden för mästerskap och GP börjar den 1 januari året närmast före tävlingsåret och avslutas dagen före sista ordinarie anmälningsdagen för respektive tävling.